Doelstellingen


Structuur brengen en een duurzaam model aanbieden voor niet-betaald voetbal, georganiseerd op provinciaal en nationaal vlak:

→ Voetbalaanbod voor iedereen, voetbal is een sociale sport en moet betaalbaar blijven

→ Maximale kansen voor jeugd uit de regio

→ Kwalitatieve opleiding voor jeugd, samenwerking met de scholen

→ In een moderne aangepaste infrastructuur

→ Financieel gezond en leefbaar op lange termijn

→ Voetbal blijft een lokaal gegeven, een essentieel onderdeel van het verenigingsleven van een dorp of regio

→ Een open en transparante samenwerking met overheden en federaties

We hebben elkaar nodig om dit ambitieus project te doen slagen!