Contact


Wil je graag meewerken?
Of heb je vragen?

Contacteer ons.
Vis-ta!
p/a Lindenpark 12
9831 Deurle

Bart Vandesompele


Frank Vandenborre

Uw persoonsgegevens worden door Vis-ta! – Bart Vandesompele – Lindenpark 12 - 9831 Deurle verwerkt, voor ledenbeheer. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen: bart.vandesompele@telenet.be. Via dit mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op deze pagina.